Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Catalogue máy bơm APP

Catalogue máy bơm APP Taiwan

 Vui lòng tham khảo thêm bảng giá máy bơm APP và Catalog máy bơm APP để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Bảng giá bán lẻ tham khảo, Công ty có chính sách chiết khấu cực kì ưu đãi cho công trình dự án, nhà thầu, đại lý... vui lòng liên hệ nhận giá tốt nhất.


máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

máy bơm APP, bơm chìm nước thải APP

Bơm hỏa tiễn APP 4 inch và 6 inch

Bơm hỏa tiễn APP gồm hai loại 4 inch và 6 inch, dùng cho giếng khoan, công suất đa dạng, điện áp 1 pha và 3 pha. Hàng xuất xứ Taiwan, CO, CQ đầy đủ.

Bơm hỏa tiễn APP 4 inch và 6 inchBơm hỏa tiễn APP 4 inch và 6 inch


Bơm hỏa tiễn APP 4 inch và 6 inchBơm hỏa tiễn APP 4 inch và 6 inch

 Vui lòng tham khảo thêm bảng giá máy bơm APP và Catalog máy bơm APP để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Bảng giá bán lẻ tham khảo, Công ty có chính sách chiết khấu cực kì ưu đãi cho công trình dự án, nhà thầu, đại lý... vui lòng liên hệ nhận giá tốt nhất.BƠM HỎA TIỄN 4" - MOTOR APP ( CÁNH PHÍT, MOTOR DẦU)


TT MODEL ĐƯỜNG KÍNH MÃ LỰC
(HP)
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
2220V (1 PHA) 380V (3 PHA)
MÁY BƠM GUỒNG MOTOR MÁY BƠM GUỒNG   MOTOR 
142 HP-2508 4# 1.5" 1 5,670,000 2,100,000 3,570,000
143 HP-2512 4# 1.5" 1.5 7,160,000 2,530,000 4,630,000 7,060,000 2,530,000     4,530,000
144 HP-2516 4# 1.5" 2 7,910,000 3,090,000 4,820,000 7,810,000 3,090,000     4,720,000
145 HP-4007 4# 1.5" 2 7,220,000 2,400,000 4,820,000 7,120,000 2,400,000     4,720,000
146 HP-4010 4# 1.5" 2 7,520,000 2,700,000 4,820,000 7,420,000 2,700,000     4,720,000
147 HP-4014 4# 1.5" 3 8,600,000 3,300,000 5,300,000 8,500,000 3,300,000     5,200,000
148 HP-2522 4# 1.5" 3 8,300,000 3,000,000 5,300,000 8,200,000 3,000,000     5,200,000
149 HP-2540 4# 1.5" 5 14,250,000 6,100,000     8,150,000
150 HP-4021 4# 2" 5 12,300,000 4,150,000     8,150,000
151 HP-8013 4# 2" 5 14,250,000 6,100,000     8,150,000
152 HP-8020 4# 2" 7.5 7,250,000
TT MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH MÃ LỰC (HP) TIÊU CHUẨN ĐƠN GIÁ (VND)
H=m Q=m3/h
153 JKCH-40 5# 1 1/4" 220V 1.1 30 2.1 5,250,000
154 JKCH-50 5# 1 1/4" 220V 1.5 40 1.7 5,800,000

BƠM HỎA TIỄN 4" - MOTOR EBARA TAIWAN - CÁNH INOX 304

TT MODEL ĐƯỜNG KÍNH MÃ LỰC
(HP)
ĐƠN GIÁ VNĐ
220V (1 PHA) 380V (3 PHA)
MÁY BƠM GUỒNG MOTOR
EBARA
MÁY BƠM GUỒNG   MOTOR
EBARA 
155 SP-2515 4# 1.5" 2 11,900,000 3,800,000 8,100,000 10,900,000 3,800,000     7,100,000
156 SP-4012 4# 2" 3 16,840,000 7,340,000 9,500,000 15,840,000 7,340,000     8,500,000
157 SP-4015 4# 2" 3 18,000,900 8,500,900 9,500,000 17,000,900 8,500,900     8,500,000
158 SP-4021 4# 2" 5 24,800,000 11,300,000   13,500,000
159 SP-7513 4# 2" 5 24,600,000 11,100,000   13,500,000
160 Motor Ebara thân 4" 7.5   16,700,000

BƠM HỎA TIỄN 6" - MOTOR APP

TT MODEL ĐƯỜNG
 KÍNH
MÃ LỰC
(HP)
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
220V 1 PHA 380V 3 PHA
MÁY BƠM GUỒNG MOTOR MÁY BƠM GUỒNG  MOTOR 
161 BS-12-6 6# 3" 7.5   15,647,000
162 BS-12-8 6# 3" 10    44,620,000   20,100,000   24,520,000
163 BC-12-7 8# 4" 15   19,615,200
164 BC-20-9 8# 4" 30    62,770,600   22,662,200   40,108,400
165 AC-33 10# 6" 50 Thân motor bằng inox, đầu bơm bằng gang    78,208,680
166 Hộp điện EBARA 2   1,800,000
167 Hộp điện EBARA 3   2,400,000